Λογιστικές Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας προς τις επιχειρήσεις στον λογιστικό και φοροτεχνικό τομέα ξεπερνούν το βασικό φορολογικό σχεδιασμό και την εκπλήρωση των τυπικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και των ατόμων καθώς στόχος μας είναι η σχέση με τους πελάτες μας να είναι σχέση συνεργάτη και έμπιστου συμβούλου για όλα τα θέματα που μπορούν να τον αφορούν.

Με γνώμονα τη μακρόχρονη πείρα και την συνεχή ενημέρωση των στελεχών μας, εργαζόμαστε για να κρατάμε τους πελάτες μας πλήρως ενήμερους σχετικά με τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες για την επιχειρηματική ανάπτυξη και τον περιορισμό της φορολογικής τους υποχρέωσης.

Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης αναπτύσσουμε ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο και αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη διεκπεραίωση κάθε είδους ανάγκης της επιχείρησής σας σε θέματα Οργάνωσης, Εποπτείας, Ενημέρωσης λογιστηρίου, Εργατικών, Μισθοδοσίας, Συστάσεις Εταιρειών, Αντιμετώπιση ελέγχων, Ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων.

Τήρηση και ενημέρωση βιβλίων όλων των κατηγοριών, μηχανογραφικά στις επιχειρήσεις ή στα γραφεία μας.

Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισης τους με τη φορολογική νομοθεσία.

Συστάσεις – Μεταβολές – Διαλύσεις κάθε μορφής εταιρειών.

Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φυσικών-νομικών προσώπων.

Συστάσεις , μετατροπές , συγχωνεύσεις και διακοπές εταιρειών.

Σύνταξη ισολογισμών. Λογιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.

Μετατροπές – Συγχωνεύσεις κλπ Επιχειρήσεων.