Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Ως γνωστό στη χώρα μας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει μόνιμο φορολογικό καθεστώς. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να κάνουν σωστή πρόβλεψη και προγραμματισμό λόγω, αφενός μεν της πολυνομίας, αφετέρου των διαρκών αλλαγών των σχετικών νόμων και διατάξεων.

Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις είναι αναγκαίο να συνεργάζονται με έμπειρα, αξιόπιστα και πλήρως ενημερωμένα φοροτεχνικά γραφεία ώστε το εξειδικευμένο φοροτεχνικό προσωπικό να καθοδηγεί υπεύθυνα και να προλαμβάνει δυσάρεστες συνέπειες φορολογικών ελέγχων όπως πρόστιμα, προσαυξήσεις και πρόσθετους φόρους.

Στον τομέα αυτό το λογιστικό γραφείο σας παρέχει τις παρακάτω φοροτεχνικές - φορολογικές υπηρεσίες:

Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.

Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισης τους με τη φορολογική νομοθεσία.

Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.

Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισης τους με τη φορολογική νομοθεσία.

Εκπροσώπηση σε φορολογικά θέματα στις αρμόδιες υπηρεσίες

Καθοδήγηση σε θέματα εφαρμογής νέων φορολογικών διατάξεων

Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

Υποστήριξη κατά τους φορολογικούς ελέγχους