Ασφάλειες Ζωής

Κάθε οικογένεια έχει το δικό της τρόπο ζωής, τις δικές της υποχρεώσεις. Η πρόωρη απώλεια μιας ζωής έχει δυσάρεστες συνέπειες για την ποιότητα ζωής.