Μισθωτοί

  • Σύνταξη και Υποβολή Φορολογικής Δήλωσης Ε1, Ε2 και Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και άμεση έκδοση έγκυρου εκκαθαριστικού σημειώματος
  • Σύνταξη διαχείριση και ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9